Sứ mệnh tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Thực hiện Kế hoạch số 872/KH-BGDĐT ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v tổ chức thực hiện “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2014, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch triển ...

Thông tin tuyển sinh

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã có thông báo tuyển sinh số: 250/TB-CĐYT-ĐT ngày 23 tháng 5 năm 2014 v/v tuyển sinh liên thông VLVH năm 2014 ...

Đào tạo

Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của Trường và của ngành, khuyến khích giảng viên tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ; phát hiện, tổng kết, phổ biến những phương pháp giảng dạy và giáo dục ...

Quản lý học sinh - Sinh viên

Được sự đồng ý của Đảng uỷ khối các trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh – sinh viên năm 2013. Danh sách học sinh – sinh viên được đủ ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...