Thông tin tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017 đợt 2 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển các ngành Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Xét nghiệm, Hình ...

Nghiên cứu khoa học

Các khoa, phòng họp góp ý về quy định quản lý đề tài NCKH, các biểu mẫu, phiếu chấm điểm gửi văn bản về phòng QLKH trước ngày ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...