Sứ mệnh tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Hôm nay, trong không khí cả nước thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – ...

Thông tin tuyển sinh

Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố phương thức nộp lệ phí xét tuyển  cao đẳng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội hướng dẫn cụ thể về Thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí xét tuyển cao ...

Nghiên cứu khoa học

Quyết định số 10/2007/QĐ - BKHCN ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...