Sứ mệnh tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Thực hiện Kế hoạch số 872/KH-BGDĐT ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v tổ chức thực hiện “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2014, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch triển ...

Đào tạo

Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của Trường và của ngành, khuyến khích giảng viên tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ; phát hiện, tổng kết, phổ biến những phương pháp giảng dạy và giáo dục ...

Quản lý học sinh - Sinh viên

Để thiết thực chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi nấu ăn với nội dung cụ thể như ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...