Thông tin tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017 đợt 2 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển các ngành Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Xét nghiệm, Hình ...

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TTTV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ...

Quản lý học sinh - Sinh viên

Danh sách sinh viên Cao đăng chính quy các lớp Điều dưỡng khóa 12, Dược sỹ khóa 7, Hộ sinh khóa 7, Hình ảnh khóa 11, Xét nghiệm khóa ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...