Thông tin tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017 đợt 2 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển các ngành Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Xét nghiệm, Hình ...

Quản lý học sinh - Sinh viên

Với mục đích cung cấp cho Học sinh – Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội những thông tin về chương trình “ thực tập sinh Điều dưỡng tại Nhật Bản”, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp với công ty Cổ phần Đầu tư ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...